• خاک بستر گربه رایحه هلو

خاک بستر گربه رایحه هلو

بازدید : 449   |      

خاک بستر گربه رایحه هلو

وزن : 8 لیتری

اسانسهای عطری استفاده شده در خاک بستر مای کت، تهیه شده از بهترین برندهای عطرهای غیرصنعتی است؛ که گاه خود شما نیز جهت استفادهءشخصی از بازار تهیه می نمایید.
این مهم برای این در نظر گرفته شده است، تا از هرگونه حساسیت احتمالی برای شما و گربه خانگی تان جلوگیری به عمل آید.
شمیم های مطبوعی نظیر؛ لاوندر، یاس، رز، لیمو، هلو، پودربچه و... جهت طراوت هرچه بیشتر فضای منزل شما در فرمولاسون مای کت به کارگرفته شده است.