بنتونیت MY CAT

از جمله مرغوبترین و گرانقیمت ترین خاکهای بنتونیت که جهت مصارف خوراکی در صنایع تولید مواد غذایی دام و طیور استفاده دارد؛ بنتونیتی است که دارای مقدار حد مجاز فلزات سنگین مسمومیت زا در ذات خود بوده وخالی از مواد سمی طبیعی باشد.

ماده معدنی اولیه مای کت ، حاصل جدایش و بِه گزینی (سنگجوری)، چنین انواعی از خاک بنتونیت بوده و تهیه شده از باکیفیت ترین بنتونیت موجود در معادن خراسان میباشد.

این خاک جهت استفاده در صنایع خوراک دام و طیور، بهداشتی و نظافتی دارای رکورد صادراتی میباشد.

نظر بدهید