آشنایی با خاک گربه My Cat

آشنایی با خاک گربه My Cat

MY CAT آشنایی با خاک گربه تقریباً بعداز سال 1947 میلادی که آقای "ادوارد لوو" اولین خاک بسته بندی شده جهت بستر گربه را، که از نوعی رس جاذب تهیه شده بود به بازار عرضه کرد؛ همه ساله برندهای مختلف با ایده های متفاوت جهت بهبود عملکرد و ایجاد مزیت های رغابتی وارد این صنعت شده اند.

مسمومیت حیوانات خانگی با فلزات سنگین

مسمومیت حیوانات خانگی با فلزات سنگین

بیماری های ناشی از مسمومیت فلزات سنگین :Heavy Metal فلزات سنگین اصطلاحی درشیمی است که به فلزها یا شبه ‌فلزهای دارای اثرات زیست‌ حیطی اشاره دارد. خاستگاه این واژه،از خطرناکی وآسیب‌زایی فلزهای سنگین درمحیط زیست برآمده است ومنظور از آن بیشترسرب،جیوه،کادمیوم و آرسنیک بوده‌است. این فلزات دارای وزن مخصوص بیش از ۶ گرم بر مترمکعب می باشند. فلزات سنگین تجزیه نمی‌شوند و به تدریج در بدن تجمع می‌یابند. در بافت‌های چربی، عضلات، استخوان‌ها و مفاصل انسان و حیوانات رسوب نموده و انباشته می‌گردند.