آشنایی با خاک گربه My Cat

آشنایی با خاک گربه My Cat

MY CAT آشنایی با خاک گربه تقریباً بعداز سال 1947 میلادی که آقای "ادوارد لوو" اولین خاک بسته بندی شده جهت بستر گربه را، که از نوعی رس جاذب تهیه شده بود به بازار عرضه کرد؛ همه ساله برندهای مختلف با ایده های متفاوت جهت بهبود عملکرد و ایجاد مزیت های رغابتی وارد این صنعت شده اند.

بنتونیت؟

بنتونیت؟

نام تجاری مجموعهء کانی های آلومیناسیلیکاته رسی است؛ که با توجه به رفتارهای مخصوص به خود، نظیر جذب آب، چسبندگی و استحکام آن؛ کاربردهای بسیار متنوعی در انواع مختلفی از صنایع نظیر حفاری چاههای نفت و گاز، گندله سازی، ریخته گری، چینی و سرامیک، بهداشتی و... یافته است. حضور کاتیونهای مختلف نظیر سدیم ، پتاسیم و یا کلسیم ... باعث ایجاد تفاوتهای رفتاری در این مجموعه از خاکها میشود.