مسمومیت حیوانات خانگی با فلزات سنگین

مسمومیت حیوانات خانگی با فلزات سنگین

بیماری های ناشی از مسمومیت فلزات سنگین :Heavy Metal فلزات سنگین اصطلاحی درشیمی است که به فلزها یا شبه ‌فلزهای دارای اثرات زیست‌ حیطی اشاره دارد. خاستگاه این واژه،از خطرناکی وآسیب‌زایی فلزهای سنگین درمحیط زیست برآمده است ومنظور از آن بیشترسرب،جیوه،کادمیوم و آرسنیک بوده‌است. این فلزات دارای وزن مخصوص بیش از ۶ گرم بر مترمکعب می باشند. فلزات سنگین تجزیه نمی‌شوند و به تدریج در بدن تجمع می‌یابند. در بافت‌های چربی، عضلات، استخوان‌ها و مفاصل انسان و حیوانات رسوب نموده و انباشته می‌گردند.

بنتونیت؟

بنتونیت؟

نام تجاری مجموعهء کانی های آلومیناسیلیکاته رسی است؛ که با توجه به رفتارهای مخصوص به خود، نظیر جذب آب، چسبندگی و استحکام آن؛ کاربردهای بسیار متنوعی در انواع مختلفی از صنایع نظیر حفاری چاههای نفت و گاز، گندله سازی، ریخته گری، چینی و سرامیک، بهداشتی و... یافته است. حضور کاتیونهای مختلف نظیر سدیم ، پتاسیم و یا کلسیم ... باعث ایجاد تفاوتهای رفتاری در این مجموعه از خاکها میشود.