آشنایی با خاک گربه My Cat

MY CAT آشنایی با خاک گربه تقریباً بعداز سال 1947 میلادی که آقای "ادوارد لوو" اولین خاک بسته بندی شده جهت بستر گربه را، که از نوعی رس جاذب تهیه شده بود به بازار عرضه کرد؛ همه ساله برندهای مختلف با ایده های متفاوت جهت بهبود عملکرد و ایجاد مزیت های رغابتی وارد این صنعت شده اند.